Friday, April 28, 2017

HANG TUAH catatan OKINAWA

Saya tertarik untuk membaca bukti dari Okinawa.

Penulis dan pengkajinya ialah Hashim Musa dan Rohaidah Kamaruddin.

Sangat sukar untuk membuktikan Hang Tuah itu benar-benar wujud. Bukti bertulis yang ada di tanah air kita sangat sedikit,misalnya Hikayat Hang Tuah dan ada beberapa buah buku bentuk novel dan riwayat sahaja. Tahulah saya bahawa pada ketika zaman itu orang Melayu madih buta huruf. Jauh sekali untuk menulis rekod-rekod sejarah.